Loppekassa 0-3 ÅR

Småbarnsavdelingen vår Loppekassa er liten og trygg. Her går det 6 barn i alderen 1-3 år og grunnbemanningen består av 2 voksne. Vi er opptatt av å skape gode og trygge rutiner, slik at barna kan få en viss oversikt over dagen sin ved at de lærer rekkefølgen på lek, måltid, hvile og andre aktiviteter å kjenne. Barna skal ivaretas av omsorgsfulle og tilstedeværende voksne, som lar dem utforske i trygge og forutsigbare omgivelser. Vi oppholder oss mye på gulvet, og hvis barna ønsker det, er det alltid et tilgjengelig fang der hvor de befinner seg.

I hverdagssituasjoner som måltider og av-/påkledning, ønsker vi at barna skal oppleve mestring og vi legger til rette for at de skal klare selv. Ellers er vi mest opptatt av de nære tingene, så får de store prosjektene heller komme når tiden er moden for det. Siden det er bare er 6 barn på avdelingen, får vi mer tid til hvert barn og bedre kontakt med foreldrene.

DAGSRYTMEN PÅ LOPPEKASSA

07.30          Barnehagen åpner. Barna er sammen med barna på Huskestua
08.45          Vi går inn på Loppekassa. Barna leker fritt.
09.00          Vi rydder leker
09.05          Frukt. Gjennomgår dagens aktiviteter ved hjelp av bilder på dagtavla
09.30          Tur/utelek/innendørs aktiviteter
11.20          Bleieskift
11.30          Sangstund/eventyrsamling
11.40          Lunsj
12.00          Soving
13.00          Barna tas opp når de våkner. Dersom været tillater det, går vi ut.
15.00          Ettermiddagsmat
15.15          Bleieskift
15.30          Lek ute/inne
16.00          Barna fra Loppekassa går inn på Huskestua og er sammen med felles seinvakt
16.30          Barnehagen stenger