Plass hos oss

Du er hjertelig velkommen til å søke om barnehageplass hos oss.  Her kan du lese litt mer om hvordan du går fram og hvorfor Spilloppen er et godt valg

  • Vi ønsker først og fremst å tilby barna våre god omsorg og trygghet i hverdagen – alle skal bli sett og hørt

  • Ingen møter i barnehagens åpningstid.

  • Stabilt, varmt personale og stor voksentetthet

  • Engasjert foreldregruppe

  • Vi setter inn vikar ved sykdom og annet fravær, og vi har faste vikarer tilknyttet barnehagen.

  • Ingen barn møtt av ukjente voksne når de kommer om morgenen.

  • Spilloppen barnehage oppfyller kravene til pedagogiske personale, og vi er også innenfor den foreslåtte bemanningsnormen.

Opptaksprosessen er todelt:

Hovedopptak:

Søknad sendes inn via kommunens foreldreportal innen 1. mars for det kommende barnehageåret som starter 1. august.

Søknadene blir samordnet i kommunen. Tildeling av barnehageplass vil så skje i begynnelsen av april.

Løpende opptak:
Utenom hovedopptaket vil barnehagen fortløpende tilby eventuelle ledige barnehageplasser. Disse plassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til vår barnehages opptaksregler.