Avdelingene

Spilloppen barnehage har to avdelinger, Huskestua for barn mellom 3 og 6 år og Loppekassa for de minste barna.

Huskestua

På Huskestua har 18 barn mellom 3 og 6 år sitt daglige virke, sammen med en pedagogisk leder og to assistenter. Barna er fordelt på tre faste grupper; Humler, Marihøner og Sommerfugler, som har hver sin faste voksne som følger dem opp. Gruppene sitter alltid sammen når de spiser. Noen ganger i uka er de sammen i lek og aktiviteter, men dette tilpasses gjerne ut ifra det man i øyeblikket holder på med.

Les mer om Huskestua her: Huskestua 3-6 ÅR

Loppekassa

Småbarnsavdelingen vår Loppekassa er liten og trygg. Her går det 6 barn i alderen 1-3 år og grunnbemanningen består av 2 voksne (pedagogisk leder og assistent). Vi er opptatt av å skape gode og trygge rutiner, slik at barna kan få en viss oversikt over dagen sin ved at de lærer rekkefølgen på lek, måltid, hvile og andre aktiviteter å kjenne.

Les mer om Loppekassa her: Loppekassa 0-3 ÅR