Styret

Styret i barnehagen er også styre for Ski Kvinne- og familieforbund (SKFF). Dette har tradisjonelt sett bestått av foreldre til barn i barnehagen og velges på årsmøtet for SKFF. Det er, fra 2020 et krav at alle styremedlemmer er medlem av SKFF, men medlemskontingenten får man refundert fra barnehagen.

Styrets viktigste oppgaver er per i dag å sørge for at Spilloppen barnehage drives på en god måte og innenfor de økonomiske rammer som er satt av årsmøtet. Andre oppgaver som eier av barnehagen er ansvarlig for er å ansatte nye folk til barnehagen, ha dialog med utleier av lokaler for barnehagen, sørge for at nødvendig vedlikehold prioriteres og godkjenne større innkjøp av utstyr til barnehagen. Dersom dette er oppgaver du kunne tenke deg å være med å utføre, gi beskjed til noen i styret, eller til styrer i barnehage.

Som del av styret får du en gyllen anledning til å være med å påvirke driften av barnehagen og dens prioriteringer. Det er, ved normal drift, få oppgaver i løpet av året.

Etter siste styremøte (17. mars 2022) består styret av følgende personer:

  • Leder: Rune Biltvedt Waage
  • Nestleder: Kaja Ramberg Aasen»
  • Kasserer: Ingvar Ljosland
  • Medlem: Vidar Olsen
  • Medlem: Teresa Rolland