De voksne

Her er en kort presentasjon av de som er med barna i barnehagen.

Marit Dugstad Nordeide
Styrer

Ansatt fra desember 2000. Jobber som styrer tre dager i uka (tirsdag, torsdag og annenhver onsdag/fredag) og som pedagogisk leder på Loppekassa to dager (mandag og annenhver onsdag/fredag).

 

Lena Helstrup
Barnehagelærer

Ansatt fra august 2004. Er ped.leder på Huskestua og jobber fire dager i uka (fri mandager). Har styreransvaret dersom Marit er borte. Har hatt barn i barnehagen.

 

Monika Bugten
Barnehagelærer

Ansatt fra og med august 2018. Jobber på Huskestua hele uka og er ansvarlig ped.leder på mandager når Lena har fri. Kommer opprinnelig fra Gdansk, der hun ble utdannet barnehagelærer i 2012. Har bodd flere år i Norge og har inntil hun begynte i Spilloppen jobbet som barnehagelærer i en barnehage i Oslo.

Marta Sødenfor
Barnehagelærer

Ansatt i 80 % stilling fra og med november 2020. Tre dager i uka er hun ped.leder på Loppekassa (når Marit er på kontoret) og på mandager er hun barnehagelærer på Huskestua. Har fri vekselvis onsdager og fredager. Ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2000, og har deretter mange års erfaring som ped.leder i 2 barnehager i tidligere Ski kommune.

 

Randi Espesæter
Barne- og ungdomsarbeider

Randi startet i i Spilloppen i august 2016 og jobber på Loppekassa hver dag. Hun har tidligere drevet egen familiebarnehage og har lang erfaring med barn under tre år.

 

Anita Glosli
Assistent

Startet i oktober 2006. Kjenner barnehagen godt gjennom tidligere verv i Kvinne- og familieforbundet, og som mor til tre barn som har gått her. Har gjennom flere år jobbet mye som vikar i Spilloppen. Jobber tre dager i uka (mandag til onsdag). Kan også stille som vikar de to siste ukedagene.

 

Precela Temoni Lovina
Vikar

Precela er ansatt som vikar ut 2021 og overtar stillingen til Anita B. I tillegg til å jobbe fast torsdager og fredager vil Precela kunne steppe inn som vikar også andre dager.

 

Petter Stjern Nerland
Tilkallingsvikar – Assistent

Startet i august 2016 og jobbet fast på Huskestua to dager i uka og som tilkallingsvikar de andre dagen. Dette gjorde han frem til høsten 2020. Etter det er Petter fast tilkallingsvikar.

 

Anita Biltvedt Waage
Barne- og ungdomsarbeider

Begynte i august 2020. Anita har tidligere jobbet ved SFO på Finstad skole. Hun er nå ute i permisjon, men kan steppe inn som vikar. Anita har to barn i Spilloppen.