De voksne

Her er en kort presentasjon av de som er med barna i barnehagen.

Marit Marit Dugstad Nordeide
Styrer
Ansatt fra desember 2000. Jobber som styrer tre dager i uka (tirsdag, torsdag og annenhver onsdag/fredag) og som pedagogisk leder på Loppekassa to dager (mandag og annenhver onsdag/fredag).
Lena Lena Helstrup
Barnehagelærer
Ansatt fra august 2004. Er pedagogisk leder på Huskestua og jobber fire dager i uka (fri mandager). Har styreransvaret dersom Marit er borte.
Monica Monika Bugten
Barnehagelærer
Ansatt fra og med august 2018. Jobber på Huskestua hele uka og er ansvarlig ped.leder på mandager når Lena har fri. Kommer opprinnelig fra Gdansk, der hun ble utdannet barnehagelærer i 2012. Har bodd flere år i Norge og har inntil hun begynte i Spilloppen jobbet som barnehagelærer i en barnehage i Oslo.
Marta Marta Søndenfor
Barnehagelærer
Ansatt i 80 % stilling fra og med november 2020. Tre dager i uka er hun ped.leder på Loppekassa (når Marit er på kontoret) og på mandager er hun barnehagelærer på Huskestua. Har fri vekselvis onsdager og fredager. Ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2000, og har deretter mange års erfaring som ped.leder i 2 barnehager i tidligere Ski kommune.
Randi Randi Espesæter
Barne- og ungdomsarbeider
Randi startet i i Spilloppen i august 2016 og jobber på Loppekassa hver dag. Hun har tidligere drevet egen familiebarnehage og har lang erfaring med barn under tre år.
Anita Anita Glosli
Assistent
Startet i oktober 2006. Kjenner barnehagen godt gjennom tidligere verv i Kvinne- og familieforbundet. Hun har gjennom flere år jobbet mye som vikar i Spilloppen. Jobber nå tre dager i uka (mandag til onsdag) og kan stille som vikar de to siste ukedagene ved behov.
Precela Precela Temoni Lovina
Assistent
Precela jobbe fast torsdager og fredager og vil kunne steppe inn som vikar også andre dager.