Vår Historie

Spilloppen startet opp som korttidsbarnehage høsten 1990, etter initiativ fra hjemmeværende foreldre som ønsket et barnehagetilbud til barna sine.

Det ble opprettet en avdeling med plass til 16 barn i alderen 4 – 7 år. Lokaler ble leid av Røde Kors, nærmere bestemt på Mork. Der holdt barnehagen til, helt til Ski kommune kjøpte eiendommen av Røde Kors i 2004 og vi måtte på husjakt.

Det ble flytting til Ski sentrum, og da ble også åpningstiden gradvis utvidet til full tid og barnegruppa ble utvidet til 18 barn. Høsten 2015 ble det flytting på nytt, denne gangen til nåværende lokaler i Folkets Hus på Finstad.

Her har vi større areal enn vi har disponert noen gang, så fra 29. februar 2016 kunne vi omsider åpne en etterlengtet småbarnsavdeling med plass til 6 barn.