Om Spilloppen Barnehage

Spilloppen er en liten privat barnehage som eies av Ski Kvinne- og familieforbund (SKFF). Vi holder til i Folkets Hus, beliggende på Finstad i Ski kommune. Barnehagen består av to avdelinger; Loppekassa for de under 3 år og Huskestua for de over 3 år. Loppekassa teller 6 barn, mens på Huskestua er det 18 barn.

Vi har felles garderobe og et vaktsystem som bidrar til at samtlige barn fort blir trygge på alle voksne som jobber i barnehagen. Tilhørighet, god omsorg og forutsigbare hverdager utgjør hovedkjernen i vårt arbeid med barna. Vi streber etter å være tilgjengelige voksne som ser og lytter til hvert enkelt barn, og ambisjonen er å være en av de betydningsfulle voksne i barns liv.

Lek og sosial kompetanse er også noe vi legger stor vekt på i arbeidet vårt, og vår oppgave er å legge til rette for at hvert enkelt barn opplever vennskap og bidra til at de får verktøyene de trenger for å lykkes videre i livet.