Mat og kosthold

I Spilloppen er vi opptatt av kosthold og matglede. Måltidet skal gi barna sunne, gode og varierte smaksopplevelser, samtidig som det skal være en god arena for sosialt samvær og læring.

Barna er til en viss grad delaktig i matlaging og andre forberedelser. Vi baker alt brødet selv, og tre dager i uka består lunsjen av brødskiver med pålegg.

En dag i uka serveres et varmt måltid. Hos de store barna, blir dette måltidet, så langt det lar seg gjøre, tilberedt utendørs på tur i skogen. Flere av de ansatte har deltatt på matlagingskurs i regi av Friluftsrådet, så vi prøver stadig ut nye matretter.

Fredager er det ordensvaktenes tur til å bake rundstykker til alle sammen, og de får gjerne en smaksprøve med seg hjem. Denne siste dagen i uka, har vi som regel litt ekstra godt pålegg som vi ikke har ellers. Til alle måltider serveres det melk eller vann, og frukt og grønt er selvfølgelig et fast innslag hver dag .

Vi er en ”Fem om dagen” – barnehage

For at barna skal ha gode rollemodeller, spiser de voksne sammen med barna. De skal være støttende og oppmuntre til at barna forsyner seg selv og smører sine egne brødskiver og de skal sørge for at barna lærer seg regler for samhandling. Under måltidet prater vi sammen om ting vi har gjort/skal gjøre osv., og den voksnes jobb er å sørge for at alle får ta del i samtalen og at alle blir lyttet til.

For tiden er vi inne i en prosess der vi utreder hva som skal til for å bli en matpakkefri barnehage.