Huskestua 3-6 ÅR

På Huskestua har 18 barn mellom 3 og 6 år sitt daglige virke, sammen med en pedagogisk leder og to assistenter. Barna er fordelt på tre faste grupper; Humler, Marihøner og Sommerfugler, som har hver sin faste voksne som følger dem opp. Gruppene sitter alltid sammen når de spiser. Noen ganger i uka er de sammen i lek og aktiviteter, men dette tilpasses gjerne ut ifra det man i øyeblikket holder på med.

Uteleken er viktig for oss på Huskestua. Vi vil at barna skal glede seg over å være ute, uansett vær. Hver onsdag går turen til et fast sted i skogen, der vi tilbringer mesteparten av dagen. Vi ønsker at barna skal få mulighet til å utfolde seg når de er ute i naturen. Derfor oppmuntres de blant annet til å klatre i trær og spikke med kniv. Maten tilberedes på bål så sant dette er tillatt.

Barns rett til medvirkning er også noe som vektlegges i vårt arbeid med barna. Vi snakker med barna om det som skjer, og vi lytter til de svarene vi får. De får være med å påvirke sin egen hverdag der dette er naturlig, men vi har likevel en fast ramme som er med på å skape trygghet og forutsigbarhet for barna.

Gjennom året er vi innom flere faste temaer; sikkerhetsuka i september, trafikk (Tarkus) i november og deretter advent med Lucia og andre aktiviteter som hører julen til. I januar-februar brukes tiden på eventyr, sang, rim og regler. Vi kan ta utgangspunkt i en bestemt forfatter eller vi kan velge oss et gjennomgangstema, som f.eks dette årets ”Naturen om vinteren”. Det hele avsluttes med påfølgende forestilling for foreldrene. De andre månedene kan tema bli bestemt ut ifra barnas ønsker og interesser eller vi oppdager at det er andre aktuelle emner som vi av ulike grunner gjerne vil fordype oss i.

Førskolebarna har et eget tilbud fire ganger i uka. Da jobber de med språkleker som skal bidra til å gi dem en trygg, felles plattform innen skolestart. Ca en gang i måneden får de dra på egne turer utenfor barnehagen. I vårsemesteret deltar de på vennetreff sammen med barn fra andre barnehager som sogner til samme skole. De deles inn i faste grupper og møtes til lek og aktiviteter. På den måten kan de før skolestart bli litt kjent med andre barn de kan komme i klasse med.  Som en avslutning på barnehagekarrieren, overnatter førskolebarna på tradisjonelt vis i barnehagen.

DAGSRYTMEN PÅ HUSKESTUA

07.30          Barnehagen åpner. Frilek
08.00          Frokost for de som ønsker det
09.00          Språkgruppe, lekegrupper og annen aktivitet
11.00           Rydding, ordensvaktene dekker bord og gjør klart til måltid
11.15           Samlingsstund, delt eller felles for alle
11.35           Vasker hender
12.15           Påkledning
12.30           Utelek
14.30           Rydding av uteleker
15.00           Håndvask og ettermiddagsmat
15.30           Frilek ute eller inne. Rydding, alle hjelper til
16.30           Barnehagen stenger