Priser

Her følger prisene som gjelder for Spilloppen barnehage for 2023:

– Makspris for en heldagsplass 3000,–
– Matpenger 300,–
Andre priser
– Purregebyr 35,–
– Pris per påbegynt halvtime ved henting etter at barnehagen er stengt 425,–
– Pris per dugnad for å kjøpe seg fra fra dugnadsplikten 500,–

Vi minner om at familier med samlet inntekt lavere enn 550 000 kroner (6 % regel for 1-åringer) eller 615 590 kroner (gratis kjernetid) kan søke kommunen om redusert betaling. Vedtaket vil gjelde fra første måned etter søknadsdato og ut barnehageåret.